Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu městské části za rok 2021

Oznamujeme, že na základě § 17, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejněn návrh Závěrečného účtu městské části Praha-Újezd za rok 2021.
Závěrečný účet bude schvalovat Zastupitelstvo městské části Praha-Újezd na svém zasedání dne 25. 5. 2022.
Úplné znění dokumentu je zveřejněno na elektronické úřední desce ÚMČ Praha-Újezd, na webových stránkách městské části a k nahlédnutí v úředních dnech na úřadu městské části Praha-Újezd.
Připomínky k návrhu závěrečnému účtu mohou občané vyjadřovat písemně na adresu úřadu městské části do 24. 5. 2022 nebo na ústně na veřejném zasedání zastupitelstva dne 25. 5. 2022, kde bude závěrečný účet schvalován.