Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu městské části za rok 2022

Oznamujeme, že na základě § 17, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme návrh Závěrečného účtu městské části Praha-Újezd za rok 2022.

Závěrečný účet bude schvalovat Zastupitelstvo městské části Praha-Újezd na svém zasedání dne 24. 5. 2023.

Úplné znění dokumentu je zveřejněno na elektronické úřední desce ÚMČ Praha-Újezd, na webových stránkách městské části a k nahlédnutí v úředních dnech na úřadu městské části Praha-Újezd.

Připomínky k návrhu závěrečnému účtu mohou občané vyjadřovat písemně na adresu úřadu městské části do 23. 5. 2023 nebo na ústně na veřejném zasedání zastupitelstva dne 24. 5. 2023, kde bude závěrečný účet schvalován.