Přistavení kontejnerů na bioodpad – 17. listopadu 2019

Kontejnery na bioodpad budou přistaveny v neděli 17. listopadu 2019 od 9.00 do 12.00 hodin na tato místa:

– křižovatka ulic Proutěná a U Pramene

– ulice Ke Smrčině – naproti č. p. 296

– Formanská u Návesního rybníku

– ulice Na Vojtěšce

Kontejnery s obsluhou budou přistaveny na dobu 3 hodin a odpad je možno přivézt pouze v době jejich přistavení. Po celou dobu přistavení je u nich přítomna obsluha, která zabezpečuje čistotu sběru.

Mezi bioodpad patří: větve, listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.

Mezi bioodpad nepatří: zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady