Přistavení velkoobjemových kontejnerů – 23. října od 16.00 do 20.00 hodin

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny v pátek 23. října 2020 od 16.00 do 20.00 hodin na tato místa:
křižovatka ulic Proutěná a U Pramene
ulice Formanská u Návesního rybníku
ulice Na Vojtěšce

Kontejnery jsou určeny pouze pro velkoobjemový odpad z domácností, nikoliv pro odpad z živnosti. Do VOK patří např. starý nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, velká zrcadla, umyvadla, WC mísy apod. Do VOK se nesmí odkládat chladničky, televizory a monitory, zářivky a výbojky, autobaterie, jiné nebezpečné odpady a ostatní vytříditelné složky komunálního odpadu (papír, plasty, sklo, nápojové kartony). Upozorňujeme na skutečnost, že VOK budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin a po celou dobu přistavení bude přítomna obsluha, která bude dbát na to, aby byla maximálně využita jejich kapacita.