Přistavení velkoobjemových kontejnerů

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny v pátek 16. dubna od 16.00 do 20.00 hodin na tato místa:

  • křižovatka ulic Proutěná a U Pramene
  • ulice Ke Smrčině u č. p. 296
  • ulice Formanská u Návesního rybníku

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad budou přistaveny v sobotu 24. dubna od 13.00 do 16.00 hodin na tato místa:

  • křižovatka ulic Proutěná a U Pramene
  • ulice Ke Smrčině u č. p. 296
  • Formanská u Návesního rybníku
  • ulice Na Vojtěšce