Městská část Praha-Újezd pořádá každoročně mnoho sportovních a kulturních akcí.

Tradičně začínáme v únoru masopustem, v březnu se loučíme se zimou a vítáme jaro vynášením Morany. V jarních měsících stavíme májku a pálíme čarodějnice. Poslední květnová sobota patří májové veselici a kácení májky. Začátek léta je spojen s oslavou dětského dne, pivními slavnostmi a fotbalovým turnajem. Prosinec je měsíc, ve kterém pořádáme pro děti čertovský rej s mikulášskou nadílkou, rozsvěcujeme vánoční stromy a předvánoční čas nám zpříjemňuje koncert Pražské mobilní zvonohry.
Pro seniory pořádáme kromě pravidelných setkání při příležitosti jejich životních jubileí i výlety na české hrady a zámky, a to vždy na jaře a na podzim. Nezapomínáme ani na naše nově narozené spoluobčánky, které každý rok slavnostně vítáme do života v naší městské části.
Kromě výše uvedených akcí městská část pořádá i mnoho dalších, jako jsou například taneční zábavy, listopadový lampionový průvod, jarní a podzimní běžecké závody pro děti a dospělé nebo úklid Milíčovských kopců a jejich okolí.
Městská část se také připojuje k evropského dni mobility, a to pořádáním akce „Den bez aut“.
Upozorňujeme, že všechny akce jsou fotograficky dokumentovány a fotografie z nich jsou zveřejňovány na webových stránkách, facebooku a v periodikách městské části.

Výlet seniorů do Libochovic – jaro 2022

První letošní výlet pro seniory byl na zámek Libochovice a Litoměřic. Již ráno při setkání bylo jasné, že nám počasí bude přát a užijeme si krásný den. Prohlídka zámku nás velice překvapila zachovalostí interiéru a mobiliáře, jehož velká část je zachována z 20. a 40. let minulého století. Po prohlídce zámku a přilehlé zahrady jsme přejeli … Číst dál

Stavění májky a pálení čarodějnic 2022

Foto: Stavění májky a pálení čarodějnic 2022

Stavění májky a pálení čarodějnic patří již mezi tradiční kulturní akce, které v naší městské části pořádáme.  V sobotu 30. dubna 2022 naši dobrovolní hasiči postavili májku na Kateřinském i na újezdském náměstí. V Újezdu byla velmi vysoká, proto zde pomáhali i hasiči z Jižního Města a místní dobrovolníci. Ta pravá zábava „pálení čarodějnic“ pak … Číst dál

Vítání občánků – jaro 2022

Foto: Vítání občánků – jaro 2022

Ve středu 13. dubna 2022 se konalo první letošní vítání občánků. Starosta společně s místostarostkou přivítal do života v naší městské části 17 nejmenších spoluobčánků, z toho 8 dívek a 9 chlapců. Součástí této společenské akce bylo i vystoupení dětí z mateřské školy, společné fotografování rodičů s miminkem a předání dárkové poukázky v hodnotě 500 Kč.

Jarní úklid Milíčovských kopců 2022

Foto: Jarní úklid Milíčovských kopců 2022

V sobotu 2. dubna 2022 se v rámci celorepublikové dobrovolnické úklidové akce „Ukliďme Česko“ konal úklid Milíčovských kopců a jejich blízkého okolí. V chladném březnovém počasí se nás sešlo pouze 12, z čehož jsme velmi zklamaní. Připravené občerstvení pro dobrovolníky budilo pro kolemjdoucí dojem, že spíše něco prodáváme, než že se zde koná veřejná úklidová … Číst dál

Vynášení Morany 2022

Foto: Vynášení Morany 2022

Sláva, zima skončila a konečně přišlo jaro! V neděli 20. března 2022 jsme se v hojném počtu sešli na újezdském náměstí, abychom se se zimou rozloučili. Moranu jsme vynesli za Újezd, kde byla spálena a vhozena do Botiče. Voda ji odnesla jako symbol překonání zimy. Na hlavách mnohých účastníků průvodu byly vidět krásné jarní klobouky a … Číst dál

Setkání se seniory – jaro 2022

Foto: Setkání se seniory jaro 2022

Ve středu 16. března 2022 se konalo v hasičské zbrojnici setkání seniorů, kteří oslavili v I. čtvrtletí roku 2022 své životní jubileum. Kromě malého občerstvení bylo součástí posezení i hudební vystoupení harmonikáře a dětí z mateřské školy. Na závěr byl seniorům předán finanční dar. Všem oslavencům přejeme do dalších let mnoho zdraví.

Masopust 2022

V sobotu 19. února kolem 10.00 hodiny vyšel z ulice Studánková směrem do Újezdu masopustní průvod plný nádherných masek. Průvod, který vedl kozel s vodníkem, doputoval na újezdské náměstí kolem 13.00 hodiny. V průběhu trasy si někteří obyvatelé připravili pro účastníky občerstvení, za což velmi děkujeme. Tradiční odměnou za pohoštění byl tanec paní domu s … Číst dál

Novoroční ohňostroj 2022

V sobotu 1. ledna 2022 byl odpálen z prostranství mezi ulicí Formanská a dálnicí D1 novoroční ohňostroj. Do nového roku 2022 přejeme všem spoluobčanům pevné zdraví, hodně štěstí a mnoho osobních a pracovních úspěchů.              

Koncert mobilní zvonohry 2021

Ve čtvrtek 16. prosince 2021 jsme po dvou letech přivítali Pražskou mobilní zvonohru. Přítomní diváci mohli strávit na Kateřinském náměstí předvánoční čas při poslechu skladeb v podání carillonera Radka Rejška. Zvonař Petr Rudolf Manoušek krátce přiblížil historii vzniku mobilní zvonohry, která se skládá z 57 zvonů symbolizujících soudržnost jednotlivých pražských městských částí. Na zvony přispěly … Číst dál

Rozsvěcení vánočních stromů 2021

Vzhledem k omezením souvisejících s onemocněním COVID-19 byla městská část nucena zrušit doprovodný program k této oblíbené akci. Stromy na újezdském a Kateřinském náměstí byly rozsvíceny první adventní víkend 27. a 28. listopadu 2021 bez vystoupení dětí z mateřské školy, bez soutěže o nejhezčí vánoční dekoraci a o nejchutnější vánočku.