Městská část Praha-Újezd pořádá každoročně mnoho sportovních a kulturních akcí.

Tradičně začínáme v únoru masopustem, v březnu se loučíme se zimou a vítáme jaro vynášením Morany. V jarních měsících stavíme májku a pálíme čarodějnice. Poslední květnová sobota patří májové veselici a kácení májky. Začátek léta je spojen s oslavou dětského dne, pivními slavnostmi a fotbalovým turnajem. Prosinec je měsíc, ve kterém pořádáme pro děti čertovský rej s mikulášskou nadílkou, rozsvěcujeme vánoční stromy a předvánoční čas nám zpříjemňuje koncert Pražské mobilní zvonohry.
Pro seniory pořádáme kromě pravidelných setkání při příležitosti jejich životních jubileí i výlety na české hrady a zámky, a to vždy na jaře a na podzim. Nezapomínáme ani na naše nově narozené spoluobčánky, které každý rok slavnostně vítáme do života v naší městské části.
Kromě výše uvedených akcí městská část pořádá i mnoho dalších, jako jsou například taneční zábavy, listopadový lampionový průvod, jarní a podzimní běžecké závody pro děti a dospělé nebo úklid Milíčovských kopců a jejich okolí.
Městská část se také připojuje k evropského dni mobility, a to pořádáním akce „Den bez aut“.
Upozorňujeme, že všechny akce jsou fotograficky dokumentovány a fotografie z nich jsou zveřejňovány na webových stránkách, facebooku a v periodikách městské části.

Vítání občánků – podzim 2023

Ve čtvrtek 7. září 2023 jsme v zasedací místnosti hasičské zbrojnice přivítali 14 nových spoluobčánků, kterým do života přejeme jenom to nejlepší! Do „Knihy zápisů o uvítání do života“ se zapsali rodiče 8 dívek a 6 chlapců. Program zpestřily svým vystoupením děti z Mateřské školky Formanská.

Setkání se seniory – podzim 2023

Ve středu 6. září 2023 proběhlo v zasedací místnosti hasičské zbrojnice setkání se seniory, kteří v období od 1. dubna do 30. září letošního roku oslavili či oslaví svá významná životní jubilea. Všem přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.

Dětský a sportovní den – 2023

Letošní ročník dětského a sportovního dne se konal v areálu hasičské zbrojnice a obešel se bez tradiční průtrže mračen. Pátek 23. června se nesl ve znamení různých her a soutěží, za které děti dostávaly razítka na kartičky, které obdržely při registraci. Po splnění všech úkolů si mohly vybrat hračku a všechny též dostaly poukaz na … Číst dál

Májová veselice – 2023

V sobotu 27. května 2023 se již po šestnácté uskutečnila Májová veselice. V posledních dvou letech bylo její konání přesunuto z újezdského náměstí do areálu hasičské zbrojnice a jeho blízkého okolí. Program byl připraven pro děti i dospělé a byl opravdu pestrý. Veselice byla zahájena v 13.00 hodin a to kácením májky na újezdském náměstí. … Číst dál

Stavění májky a pálení čarodějnic – 2023

S přípravou májky místní hasiči  začali již s několikadenním předstihem, a to ve čtvrtek  20. dubna 2023, kdy byl na Milíčovských kopcích pokácen a zbaven větví smrk. Po přepravě stromu ke zbrojnici do Újezdu byl zbaven kůry a vypodložen do vhodné polohy, aby se nepoškodila krásná špička.  V areálu hasičské zbrojnice čekal až do 30. … Číst dál

Vítání občánků – jaro 2023

Ve středu 5. dubna se konalo první  vítání občánků v roce 2023. Starosta společně s místostarostkou přivítal do života v naší městské části 15 nejmenších spoluobčánků, z toho 5 dívek a 10 chlapců. Součástí této společenské akce bylo i vystoupení dětí z mateřské školy, společné fotografování rodičů s miminkem a předání dárkové poukázky v hodnotě … Číst dál

Setkání se seniory – jaro 2023

 12. dubna 2023 proběhlo první setkání se seniory, kteří v prvním čtvrtletí roku oslavili své životní jubileum. Tuto společenskou akci jsme oživili již v minulém roce vystoupením dětí ze Základní školy Formanská a pozváním harmonikáře. Velice nás mrzí, že je o toto setkání velice malý zájem. Zklamané byly i děti, které si připravily pásmo písniček, … Číst dál

Vynášení Morany – 2023

V neděli 19. března 2023 jsme se sešli, abychom již tradičně vynesením Morany přivolali jaro a vyhnali zimu. Z újezdského náměstí jsme se společně vydali k Botiči, abychom Moranu, kterou vyrobily děti ze Základní školy Formanská, utopili. Tento rok se jí moc nechtělo odplavat, ale nakonec jsme jí vyhnali a doufali, že zima je už … Číst dál

Masopust – 2023

Již 5. rokem pořádáme újezdský masopustní průvod. Ten letošní vyšel v sobotu 25. února 2023 v 10.00 hodin z ulice Studánková směrem k hasičské zbrojnici, kde byly v odpoledních hodinách připraveny vepřové hody a večer masopustní zábava.  Na trase průvodu někteří obyvatelé otevřeli domy a připravili pro účastníky občerstvení, za což velmi děkujeme.

Novoroční ohňostroj – 2023

Na Nový rok večer jsme se v hojném počtu sešli v areálu hasičské zbrojnice, abychom si ještě jednou popřáli hezký rok 2023. Dobrou náladu podpořili i naši hasiči, kteří připravili malé občerstvení. Osvědčený moderátor pan Votava vybral příjemnou hudbu a po celý čas nás provázel i slovem. Krátce po 18.00 hodině hasiči odpálili připravený ohňostroj. Všem dospělým … Číst dál