Městská část Praha-Újezd pořádá každoročně mnoho sportovních a kulturních akcí.

Tradičně začínáme v únoru masopustem, v březnu se loučíme se zimou a vítáme jaro vynášením Morany. V jarních měsících stavíme májku a pálíme čarodějnice. Poslední květnová sobota patří májové veselici a kácení májky. Začátek léta je spojen s oslavou dětského dne, pivními slavnostmi a fotbalovým turnajem. Prosinec je měsíc, ve kterém pořádáme pro děti čertovský rej s mikulášskou nadílkou, rozsvěcujeme vánoční stromy a předvánoční čas nám zpříjemňuje koncert Pražské mobilní zvonohry.
Pro seniory pořádáme kromě pravidelných setkání při příležitosti jejich životních jubileí i výlety na české hrady a zámky, a to vždy na jaře a na podzim. Nezapomínáme ani na naše nově narozené spoluobčánky, které každý rok slavnostně vítáme do života v naší městské části.
Kromě výše uvedených akcí městská část pořádá i mnoho dalších, jako jsou například taneční zábavy, listopadový lampionový průvod, jarní a podzimní běžecké závody pro děti a dospělé nebo úklid Milíčovských kopců a jejich okolí.
Městská část se také připojuje k evropského dni mobility, a to pořádáním akce „Den bez aut“.
Upozorňujeme, že všechny akce jsou fotograficky dokumentovány a fotografie z nich jsou zveřejňovány na webových stránkách, facebooku a v periodikách městské části.

Čertovský rej s mikulášskou nadílkou – 2022

V pondělí 5. prosince 2022 připravila městská část ve spolupráci s místním sborem dobrovolných hasičů již tradiční čertovský rej spojený s mikulášskou nadílkou.  Nově se akce konala v prostoru u hasičské zbrojnice. Peklo s čerty bylo opravdu strašidelné a Lucifer ze své knihy hříchů některým dětem přečetl o jejich zlobení a napomenul je. Vše pak napravil Mikuláš, … Číst dál

Halloween – 2022

V neděli 30. října se v areálu hasičské zbrojnice konal újezdský Halloween. Pro děti byl připraven zábavný program a soutěž o nejstrašidelnější dýni a pro dospělé tombola, jejíž výtěžek ve výši 10 000 Kč byl věnován dětskému domu v Kašperských Horách.

Václavské posezení u ohně – 2022

V úterý 27. září se při příležitosti státního svátku sešli místní obyvatelé k posezení u ohně. Z důvodu nepříznivého počasí návštěvníci využili prostory v hasičské zbrojnici. Hasiči zajišťovali občerstvení. K tanci a k poslechu hrála country kapela a harmonikáři.

Den bez aut – 2022

V sobotu 17. září 2022 jsme uspořádali zatím nejchladnější a nejdeštivější oslavu bezmotorového provozu. Potěšila nás obětavost, odhodlání, vytrvalost a dobrá nálada všech příchozích i účinkujících. Veškeré naplánované akce probíhaly bez ohledu na počasí přesně podle plánu. Pro malé a velké návštěvníky bylo připraveno na několika stanovištích mnoho zajímavých atrakcí. Nejvíce je přitahoval trenažer simulující … Číst dál

Výlet seniorů – vyhlídková plavba parníkem

Podzimní výlet seniorů v letošním roce byl netradiční. V úterý 13. září jsme nepozvali naše seniory za krásami mimopražských památek, ale přímo do Prahy na parník. Výklad pana kapitána o pražských památkách, které jsme z parníku viděli, byl velice zajímavý. Pak už nastala chvíle pro trochu zábavy při harmonice a malé občerstvení. K dobré náladě určitě přispělo krásné slunečné … Číst dál

Běžecké závody – 2022

V sobotu 10. září se uskutečnil 16. ročník běžeckých závodů. Za slunečného počasí jsme se sešli v Kateřinkách u multifunkčního hřiště, kde již byly vyznačeny běžecké trasy v Milíčovském lese a jeho okolí. Přihlášeno bylo 66 závodníků v 9 kategoriích. Celé dopoledne se neslo ve sportovním duchu, všichni závodníci si odnesli medaile za účast a ti první tři ve … Číst dál

Vítání občánků – září 2022

Ve středu 8. září se konalo vítání občánků, v letošním roce již druhé. Starosta společně s místostarostkou přivítal do života v naší městské části 10 nejmenších spoluobčánků, z toho 5 dívek a 5 chlapců. Součástí této společenské akce bylo i vystoupení dětí z mateřské školy, společné fotografování rodičů s miminkem a předání dárkové poukázky v hodnotě … Číst dál

Setkání se seniory – září 2022

Ve středu 7. září se konalo v hasičské zbrojnici setkání seniorů, kteří oslavili v III. čtvrtletí letošního roku své životní jubileum. Kromě malého občerstvení bylo součástí posezení i hudební vystoupení harmonikáře a dětí z mateřské školy. Na závěr byl seniorům předán finanční dar. Všem oslavencům přejeme do dalších let mnoho zdraví.

Setkání se seniory – červen 2022

Ve středu 8. června se konalo v hasičské zbrojnici setkání seniorů, kteří oslavili v II. čtvrtletí letošního roku své životní jubileum. Kromě malého občerstvení bylo součástí posezení i hudební vystoupení harmonikáře a dětí z mateřské školy. Na závěr byl seniorům předán finanční dar. Všem oslavencům přejeme do dalších let mnoho zdraví.  

Sportovní den – červen 2022

V sobotu 25. června byl naplánován sportovní den. Byly připraveny běžecké závody, nohejbalový a fotbalový turnaj. Pro děti byly připraveny nafukovací atrakce a balony, tzv. bumberbally. Bohužel počasí mělo jiné plány, od rána velmi silně pršelo a celý areál byl podmáčený. Běžecké závody a nohejbalový turnaj jsme byli nuceni zrušit, tenisový turnaj proběhl mezi kapkami deště. … Číst dál