Městská část Praha-Újezd pořádá každoročně mnoho sportovních a kulturních akcí.

Tradičně začínáme v únoru masopustem, v březnu se loučíme se zimou a vítáme jaro vynášením Morany. V jarních měsících stavíme májku a pálíme čarodějnice. Poslední květnová sobota patří májové veselici a kácení májky. Začátek léta je spojen s oslavou dětského dne, pivními slavnostmi a fotbalovým turnajem. Prosinec je měsíc, ve kterém pořádáme pro děti čertovský rej s mikulášskou nadílkou, rozsvěcujeme vánoční stromy a předvánoční čas nám zpříjemňuje koncert Pražské mobilní zvonohry.
Pro seniory pořádáme kromě pravidelných setkání při příležitosti jejich životních jubileí i výlety na české hrady a zámky, a to vždy na jaře a na podzim. Nezapomínáme ani na naše nově narozené spoluobčánky, které každý rok slavnostně vítáme do života v naší městské části.
Kromě výše uvedených akcí městská část pořádá i mnoho dalších, jako jsou například taneční zábavy, listopadový lampionový průvod, jarní a podzimní běžecké závody pro děti a dospělé nebo úklid Milíčovských kopců a jejich okolí.
Městská část se také připojuje k evropského dni mobility, a to pořádáním akce „Den bez aut“.
Upozorňujeme, že všechny akce jsou fotograficky dokumentovány a fotografie z nich jsou zveřejňovány na webových stránkách, facebooku a v periodikách městské části.

Pivní slavnosti 2020

Letošní pátý ročník pivních slavností se uskutečnil ve dnech 26. a 27. července pod patronací pivovaru Hubertus z  Kácova. Návštěvníci měli možnost ochutnat sedm druhů piv od  pivovarů Lobkowicz, z  Náchoda a  Plzně. Jen pro zajímavost, na  čepu bylo možno ochutnat pivo Tři Sestry. Jedná se o světlý ležák s obsahem alkoholu 4,7 % a je uvařen speciálně pro hudební … Číst dál

Fotbalový turnaj PRD-CUP 2020

V  sobotu 27. června 2020 se již po  páté uskutečnil v  areálu SK Újezd Praha 4 fotbalový turnaj v  malé kopané s  názvem PRD – CUP. Předchozích ročníků se účastnil větší počet týmů z Průhonic, ale v  rámci dlouholeté rivality se průhonické celky letos odmítly zúčastnit. Po  domluvě s  Oldřichem Bernátkem, hlavním organizátorem turnaje, se … Číst dál

Dětský den 2020

Již tradičně pořádala naše městská část na konci prázdnin dětský den. V pátek 26. června bylo v okolí hasičské zbrojnice připraveno vše tak, aby si děti mohly nejen zasportovat, ale i něco vyrobit nebo se něčemu přiučit. Na šesti stanovištích navštívily vodní záchranáře, hasiče, policii ČR a vyzkoušely si zručnost při plnění úkolů na louce, která se … Číst dál

Májová veselice 2020

Letošní ročník májové veselice se uskutečnil v sobotu 30. května za přísnějších podmínek, než jsme byli v minulosti zvyklí. Vstup do prostoru konání akce střežila bezpečnostní agentura a její pracovníci všem příchozím měřili tělesnou teplotu a dezinfikovali ruce. Návštěvníci byli dále poučeni o dodržování hygienických nařízení a odstupových vzdálenostech mezi jednotlivými osobami. Veselice, kterou uváděl Jiří Votava … Číst dál

Stavění májky 2020

I za nouzového stavu se městská část rozhodla ve spolupráci s místními hasiči zachovat tradici a 30. dubna postavit májku. V letošním roce se poprvé májka stavěla nejen v Újezdě na náměstí, ale i v sídelní části Kateřinky na Kateřinském náměstí. Májky nebyly tak vysoké, jak bývá zvykem. Hasiči museli vybírat tak, aby zvládli postavit … Číst dál

Masopust 2020

V sobotu 29. února 2020 se v uplakaném dopoledni sešli v ulici Studánková účastníci masopustního průvodu. Ani zima a déšť nás neodradily od plánovaného veselí. Tradičně v průvodu nechyběl povoz, který táhnul kozel, kobyla, vodník, řezník s prasetem, pán s balonem a samozřejmě medvěd. Pro unavené poutníky byl připraven traktor s valníkem a kočár tažený koňmi. Tento rok bylo v průvodu mnoho masek, … Číst dál

Koncert mobilní zvonohry 2019

Rok 2019 byl patnáctým v pořadí, kdy do naší městské části zavítala Pražská mobilní zvonohra. Vánoční setkání občanů u zvonohry proběhlo v úterý 17. prosince na Kateřinském náměstí. Zvonař Petr Rudolf Manoušek krátce přiblížil historii vzniku mobilní zvonohry, která se skládá z 57 zvonů symbolizujících soudržnost jednotlivých městských částí. Kromě poslechu skladeb nejen v duchu vánočním v podání carillonera … Číst dál

Čertovský rej s mikulášskou nadílkou 2019

5.prosinec patří tradičně čertům, andělům a Mikulášům. Nejinak tomu bylo v Újezdě, kde se na náměstí konal čertovský rej s mikulášskou nadílkou, který přilákal spoustu dětí s rodiči. Nejdříve se děti bavily při loutkové pohádce, ale ve vzduchu již bylo cítit netrpělivé očekávání příchodu čertovské družiny. A ta skutečně přišla – v čele s Luciferem … Číst dál

Rozsvěcení vánočních stromů 2019

O prvním adventním víkendu byly za společného odpočítávání všech přítomných rozsvíceny vánoční stromy jak v Újezdu, tak v Kateřinkách. Letos je městská část obdržela od soukromých dárců z ulice Na Křtině, za což jim moc děkujeme. Na újezdském náměstí jsme nazdobenou jedli slavnostně rozsvítili v sobotu 30. listopadu. Atmosféru svátečního dne navodila nejen vůně svařeného vína a vánočního cukroví, … Číst dál

Masopust 2019

V sobotu 23. února kolem 10.00 hodiny již tradičně starosta krátkým úvodem zahájil masopustní průvod plný nádherných masek, který vycházel z ulice Studánková směrem do Újezdu. Na bezpečný průběh celé akce, která čítala více než 200 účastníků, dohlíželi strážníci městské policie z Prahy 11. Průvod, který vedl vodník Aleš s kozím spřežením, prošel ulicemi v Kateřinkách a Újezdu. Děti se povozily na povozu taženým … Číst dál