Velikonoční jarmark – 2024

Mateřská a základní škola Formanská pořádaly v úterý 26. března od 15.00 do 18.00 hodin na prostranství před budovou v ulici Na Vojtěšce velikonoční jarmark. Na jarmarku probíhal prodej výrobků dětí ze školky a školy, bylo možné si zakoupit a ochutnat tradiční velikonoční dobroty a připraveny byly dílničky pro děti s pletením pomlázek a malováním kraslic. Nákupem výrobků dětí ze ZŠ a MŠ byl podpořen útulek a zoopark Zvířátkov z Olešné u Hořovic částkou ve výši téměř 15 000 Kč.