Setkání se seniory – jaro 2024

Ve středu 10. dubna se v zasedací místnosti hasičské zbrojnice konalo tradiční setkání seniorů, kteří v uplynulém pololetí oslavili významné životní jubileum. Starosta Václav Drahorád a místostarostka Jana Draštíková společně přivítali 31 místních obyvatel, popřáli jim hodně štěstí a zdraví do dalších let a krátce s nimi pohovořili.
Děti ze Základní školy Formanská si pod vedením učitelského sboru speciálně pro toto setkání připravily krásné hudební vystoupení, které bylo oceněno zaslouženým potleskem. Následně vystoupili harmonikáři, kteří hráli i na přání a společně se seniory si zazpívali několik krásných lidových písniček. Ještě jednou všem seniorům přejeme pevné zdraví do dalších let.