Jarní úklid Milíčovských kopců 2022

V sobotu 2. dubna 2022 se v rámci celorepublikové dobrovolnické úklidové akce „Ukliďme Česko“ konal úklid Milíčovských kopců a jejich blízkého okolí. V chladném březnovém počasí se nás sešlo pouze 12, z čehož jsme velmi zklamaní. Připravené občerstvení pro dobrovolníky budilo pro kolemjdoucí dojem, že spíše něco prodáváme, než že se zde koná veřejná úklidová akce. Ti, co přišli pomoci s úklidem, konstatovali, že je znát, že se o kopce pečuje a pravidelně se uklízí. Tím bychom chtěli poděkovat pracovníkům Technických služeb Újezd, kteří se o ně starají. Závěrem děkujeme všem zúčastněním a doufáme, že se nás příští rok sejde o trochu více.