Vítání občánků – jaro 2022

Ve středu 13. dubna 2022 se konalo první letošní vítání občánků. Starosta společně s místostarostkou přivítal do života v naší městské části 17 nejmenších spoluobčánků, z toho 8 dívek a 9 chlapců. Součástí této společenské akce bylo i vystoupení dětí z mateřské školy, společné fotografování rodičů s miminkem a předání dárkové poukázky v hodnotě 500 Kč.