Stavění májky a pálení čarodějnic 2022

Stavění májky a pálení čarodějnic patří již mezi tradiční kulturní akce, které v naší městské části pořádáme.  V sobotu 30. dubna 2022 naši dobrovolní hasiči postavili májku na Kateřinském i na újezdském náměstí. V Újezdu byla velmi vysoká, proto zde pomáhali i hasiči z Jižního Města a místní dobrovolníci. Ta pravá zábava „pálení čarodějnic“ pak začala u rybníka Sukov za hasičskou zbrojnicí. Přítomné malé čarodějky s  obličeji namalovanými strašidelnými znameními vařily pod vedením těch zkušených čarodějnic kouzelné lektvary. Setkání čarodějnic, letos jsme jich napočítali neuvěřitelných 58, vyvrcholilo společným rejem při hudbě. Po přehlídce byly tři z nich odměněny.