Setkání se seniory – červen 2022

Ve středu 8. června se konalo v hasičské zbrojnici setkání seniorů, kteří oslavili v II. čtvrtletí letošního roku své životní jubileum. Kromě malého občerstvení bylo součástí posezení i hudební vystoupení harmonikáře a dětí z mateřské školy. Na závěr byl seniorům předán finanční dar. Všem oslavencům přejeme do dalších let mnoho zdraví.