Stavění májky a pálení čarodějnic – 2023

S přípravou májky místní hasiči  začali již s několikadenním předstihem, a to ve čtvrtek  20. dubna 2023, kdy byl na Milíčovských kopcích pokácen a zbaven větví smrk. Po přepravě stromu ke zbrojnici do Újezdu byl zbaven kůry a vypodložen do vhodné polohy, aby se nepoškodila krásná špička.  V areálu hasičské zbrojnice čekal až do 30. dubna, kdy ho hasiči dopravili na újezdské náměstí. Tam upevněný věnec a špičku ženy a děti ozdobily pestrobarevnými fábory. Následně byla májka za pomoci lan a žebříku postavena a ukotvena dřevěnými klíny. Hasiči jámu s ukotvenou májkou zalili vodou z důvodu roztažení dřevěného kotvení.  

V 18.00 hodin byla za hasičskou zbrojnici u Sukovského rybníka zapálena hranice s čarodějnicí, kterou vyrobily děti ze Základní školy Formanská. Překrásné  jarní počasí přilákalo mnoho dětí s rodiči, které si mohly na ohni opéct buřtíky. Na bezpečný průběh pálení ohně dohlíželi újezdští dobrovolní hasiči.