Vítání občánků – jaro 2023

Ve středu 5. dubna se konalo první  vítání občánků v roce 2023. Starosta společně s místostarostkou přivítal do života v naší městské části 15 nejmenších spoluobčánků, z toho 5 dívek a 10 chlapců. Součástí této společenské akce bylo i vystoupení dětí z mateřské školy, společné fotografování rodičů s miminkem a předání dárkové poukázky v hodnotě 500 Kč.