Vítání občánků – září 2022

Ve středu 8. září se konalo vítání občánků, v letošním roce již druhé. Starosta společně s místostarostkou přivítal do života v naší městské části 10 nejmenších spoluobčánků, z toho 5 dívek a 5 chlapců. Součástí této společenské akce bylo i vystoupení dětí z mateřské školy, společné fotografování rodičů s miminkem a předání dárkové poukázky v hodnotě 500 Kč.