Prosím respektujte uzavření dětských hřišť a sportovišť!

Upozorňujeme, že na základě usnesení Vlády ČR ze dne 15. 3. 2020 o zákazu volného pohybu jsou uzavřena všechna sportovní a dětská hřišťě spravována městskou částí, a to do odvolání.

Dále Vás žádáme o  nošení ochranných prostředků dýchacích cest i při pohybu ve veřejném prostoru.

Děkujeme za pochopení