Rekultivace pozemků pro květnatou louku

Městská část Praha-Újezd začne na konci prosince 2020 upravovat území mezi bytovými domy SKANSKA a Milíčovskými kopci, pod vedením velmi vysokého napětí. Vznikne zde plocha s lučním porostem.  S ohledem na hnízdění ptactva musí realizace probíhat v zimních měsících.

Práce na rekultivaci pozemků pro květnatou louku bude provádět společnost Kapela, s. r. o.,  za celkovou cenu ve výši 657 000 Kč bez DPH.

Vyjádření dotčených orgánů k návrhu na založení květnaté louky naleznete v příloze.