Sběr nebezpečných odpadů – 13. 10. v 18.40 a 19.00 hodin

Svozové vozidlo bude přistaveno v  úterý 13. října 2020

v Újezdu na ulici Formanská u č. p. 3 (újezdské náměstí) v době od 18.40 do 19.00 hodin

v Kateřinkách na křižovatce ulic Vodnická a Na Křtině v době od 19.10 do 19.30 hodin

V rámci organizovaného mobilního sběru nebezpečných odpadů mohou občané prostřednictvím obsluhy vozidla bezplatně odevzdat k odstranění následující druhy nebezpečných odpadů: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní), zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti, olej a tuk (včetně potravinářského), barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, čisticí prostředky, léčiva, baterie a akumulátory. Kapalné nebezpečné odpady musí být předávány v pevně uzavřených nádobách.