Sběr nebezpečných odpadů – 6. srpna

Svozové vozidlo bude v sobotu 6.srpna přistaveno:

– v Újezdě na ulici Formanská u č. p. 3 (újezdské náměstí) v době od 11.40 do 12.00 hodin

– v Kateřinkách na křižovatce ulic Vodnická a Na Křtině v době od 12.10 do 12.30 hodin

Obsluze vozidla lze odevzdat následující druhy odpadů
– rozpouštědla
– kyseliny
– zásady
– fotochemikálie
– pesticidy
– odpad s obsahem rtuti (např. teploměry)
– olej a tuk s nebezpečnými vlastnostmi
– barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice
– detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky)
– léčiva
Kapalné nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádobách!