Semafor u křižovatky ulic Formanská a Ke Smrčině

Investor bytových domů CATHA I a CATHA II nechal dopravní značení z Formanské ulice dočasně odstranit. Firma, která měla realizovat inženýrské sítě pro bytové domy, se nedostavila z důvodu nedostatku stavebních dělníků.