Semafor u křižovatky ulic Formanská a Ke Smrčině

Upozorňujeme, že v termínu  od 01.08.2020 od 08:00 hodin do 26.08.2020 do 20:00 hodin bude umístěno u křižovatky ulic Formanská a Ke Smrčině provizorní světelné signalizační zařízení.

Důvodem je realizace kanalizační, vodovodní a plynovodní přípojky pro bytové domy, v rámci stavby „Bytové domy CATHA I a CATHA II“.