STAVĚNÍ MÁJKY A PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Májku budeme stavět v úterý 30. dubna od 16.00 hodin na újezdském náměstí a následně od 18.00 hodin bude u hasičské zbrojnice v ulici Nad Statkem zapálena hranice s čarodějnicí. Pro děti bude připraven program a součástí akce bude i soutěž o nejhezčí čarodějnici. Všichni jste srdečně zváni.