Svoz směsného a tříděného odpadu během vánočních svátků

Svozové společnosti jsou připraveny na vánoční a novoroční svoz směsného i tříděného odpadu.
Programy svozů a úklidů jsou vytvořeny tak, aby nedocházelo k přeplnění sběrných nádob a vznikající nepořádek v jejich okolí byl průběžně odstraňován.

V termínu od 23. 12. do 31. 12. 2022 budou zajištěny standardní pracovní směny a svoz směsného odpadu bude probíhat dle příslušných svozových plánů, tedy jako v běžných dnech. Z důvodu předpokládané větší zátěži na stanovištích separovaného odpadu bude svoz a úklid jejich okolí zajištěn v posíleném režimu.

Svoz směsného odpadu:

23. – 31. 12. 2022standardní svoz v pravidelných svozových dnech
1. 1. 2023svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech
2. 1. – 6. 1. 2023bude probíhat standardní svoz s případným časovým posunem (max. 1 den)

 Svoz tříděného odpadu:

23. – 31. 12. 2022standardní svoz v pravidelných svozových dnech
23. – 31. 12. 2022v kritických oblastech budou posíleny svozy ostatních složek tříděného odpadu
1. 1. 2023Svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech
2. 1. – 6. 1. 2023bude probíhat standardní svoz s případným časovým posunem (max. 1 den)

 Vánoční stromky do popelnice nepatří

V případě, že máte veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner na směsný odpad lze stromky volně odložit vedle nich. V ostatních případech tj. činžovní a rodinná zástavba nebo v případě umístění nádob v klecovém stání, prosíme o odložení vánočních stromků k nejbližším sběrným nádobám na tříděný odpad. Vyhozené vánoční stromky rozhodně nepatří do sběrných nádob na směsný odpad, protože výrazně snižují jejich kapacitu.

Občané by měli stromky vyhazovat ideálně den před odvozem komunálního odpadu, aby nedocházelo k jejich přílišnému hromadění v ulicích po zbytečně dlouhou dobu. Stromky budou do vozů na komunální odpad nakládány v běžných svozových dnech a jejich odvoz bude svozovými společnostmi zajišťován po celý leden a únor 2023. Výjimka platí pro umělé stromky. Pokud už umělý stromek dosloužil, rozhodně nepatří do sběrných nádob na tříděný či směsný odpad, ale do sběrného dvora.