Datum vyvěšeníDatum sejmutíNázev a anotaceZdroj
23.11.202111.1.2022

Veřejná vyhláška – Oznámení termínu druhého veřejného projednání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (na základě Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy v uplynulém období) a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

MHMP
19.11.20217.1.2022

Veřejná vyhláška – oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny V

MHMP
19.11.20216.1.2022

Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 3252/15 ÚP SÚ HMP

MHMP
16.11.202125.11.2021

Pozvánka na zasedání ZMČ Praha-Újezd – 24. 11. 2021

MČ Praha-Újezd
5.11.202114.12.2021

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3543/00

MHMP
5.11.202114.12.2021

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 24 a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území

MHMP
5.11.202114.12.2021

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 25

MHMP
5.11.202114.12.2021

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 10 Z 3094/10 ÚP SÚ hl. m. Prahy

MHMP
5.11.202114.12.2021

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 14 a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

MHMP
5.11.202114.12.2021

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 14 a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území

MHMP

Úřední deska