Uzavření mateřské školy – detašované pracoviště v ulici Vodnická

Oznamujeme, že Hygienická stanice hl. m. Prahy nařídila uzavření budovy detašovaného pracoviště mateřské školy v ulici Vodnická, a to v týdnu od pondělí 15. února do pátku 21. února. Tímto pozbývá platnosti  předchozí omezení provozu budovy mateřské školy ve výše uvedeném období.