Vánoční a novoroční svoz odpadu – informace svozových firem

Konsorcium Pražské odpady 2016-2025, které tvoří Pražské služby, a. s. a AVE Pražské komunální služby a.s., zajistí během vánočních svátků svoz směsného a tříděného odpadu na území metropole. Program svozu je vytvořen tak, aby nedocházelo k přeplnění nádob a nevznikal kolem nich nepořádek.
V termínu od 24. 12. do 31. 12. 2021 budou zajištěny standardní pracovní směny a svoz směsného odpadu bude probíhat dle příslušných svozových plánů, tedy jako v běžných dnech. Díky větší zátěži na separačních místech provádíme svozy tříděných složek odpadu v posíleném režimu. U tříděného odpadu budou v kritických oblastech posíleny svozy v období 23. 12. – 31. 12. 2021, jinak bude vše probíhat také dle příslušných svozových plánů.

Svoz směsného odpadu:
23. – 31. 12. 2021 standardní svoz v pravidelných svozových dnech
1. 1. 2022 svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech
2. 1. – 6. 1. 2022 bude probíhat standardní svoz s případným časovým posunem (max. 1 den)
Svoz tříděného odpadu:
23. – 31. 12. 2021 standardní svoz v pravidelných svozových dnech
23. – 31. 12. 2021 v kritických oblastech budou posíleny svozy ostatních složek tříděného odpadu
1. 1. 2022 Svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech
2. 1. – 6. 1. 2022 bude probíhat standardní svoz s případným časovým posunem (max. 1 den)