Varování – pozor na podvodníky!

Pozor! V sídlišti Kateřinky, v ulici Proutěná, se pohybuje skupina mladých mužů dožadujících se velmi razantně vstupu do bytových domů pod záminkou revize/rekonstrukce oken s tím, že je vše domluvené s příslušným SVJ. Po vstupu do domu požadují jména majitelů jednotlivých bytů a jejich čísla mobilních telefonů. Prosím, buďte obezřetní, chraňte majetek svůj i svých sousedů. Zamykejte vstupní dveře od domu a nepouštějte do domu cizí osoby. V případě potřeby kontaktuje Městskou policii (tel. č. 156) či Policii ČR (tel. č. 158).