Volby do Poslanecké sněmovny PČR 2021 – informace pro voliče

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají ve dvou dnech,

v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

Hlasování probíhá na území České republiky, a to ve 14 volebních krajích.  Hlasuje se i v zahraničí na zastupitelských a konzulárních úřadech ČR. Volič hlasuje v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Výjimkou jsou voliči hlasující na voličský průkaz nebo voliči nacházející se v době voleb v nemocnici, ústavu sociální péče nebo jiném obdobném zařízení.

 

Volební okrsky na území městské části

Volby na území městské části Praha – Újezd budou probíhat v třech volebních okrscích: 

Okrsek č. 53001 – volební místnost v Mateřské škole Formanská, Na Vojtěšce 188 pro voliče s trvalým pobytem v ulicích: Dendrologická, Formanská v Újezdu (od č. p. 199 níže + č. p. 491, 579, 584, 585, 630), Josefa Bíbrdlíka, K Habru, K Mostu, K Motelu, K Sukovu, Ke Mlýnu, Ke Splavu, Kocourkova, Meandrová, Na Formance, Nad Mlýnským rybníkem, Nad Náhonem, Nad Rybníčkem, Nad Statkem, Nad Výpustí, Pod Formankou, Práškovská, Při Botiči, Sukovská, Ve Vilkách

Okrsek č. 53002 – volební místnost v zasedací místnosti Úřadu městské části Praha-Újezd, Kateřinské náměstí 465/1 pro voliče s trvalým pobytem v ulicích: Formanská v Kateřinkách (od č. p. 200 výše), Milíčovská, Na Cípu, Na Křtině, Kateřinské nám., Ke Smrčině, Pastevců, Pod Napětím, Remízková, Studánková, Štítová, U Louky, U Močálu

Okrsek č. 53003 – volební místnost ve společenském sálu domu služeb, Vodnická 531/44 pro voliče s trvalým pobytem v ulicích:  Krajanská, Proutěná, U Pramene, Vodnická.

 

Volič a jeho prokázání totožnosti

Voličem je občan České republiky, který nejpozději 9. října 2021 dovrší věku 18 let.

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky:

  • platným občanským průkazem,
  • platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.