Výlet seniorů do Bečova nad Teplou – 23. září 2021

Městská části pořádá pro seniory z naší městské části podzimní výlet na zámek Bečov nad Teplou, kde si budou moci kromě zámeckých interiérů prohlédnout i relikviář sv. Maura. 

Odjezd z náměstí v Újezdu bude 6.50 hodin a z Kateřinského náměstí v 7.00 hodin. Cena zájezdu pro seniory nad 65 let je 210 Kč a pod 65 let 260 Kč a zahrnuje vstupné do zámku a na relikviář v Bečově nad Teplou. Městská část hradí dopravu autobusem. 

Zájemci o zájezd se mohou hlásit na Úřadu městské části Praha-Újezd, Kateřinské náměstí 465, tel. 272 690 692 nebo 739 202 883, a to nejpozději do středy 15. září 2021.
Zároveň s přihlášením vás žádáme o úhradu ceny zájezdu.