Zápis č. 2/2022 ze dne 9. 11. 2022

Schválení programu zasedání Volba ověřovatelů zápisu Volba návrhového výboru Výbor stavební a pro životní prostředí a) Stavba Park Újezd – dopravní a technická infrastruktura b) Změna stavby rodinného domu Pastevců 524/11 na bytový dům c) Novela Pražských stavebních předpisů Zápis z jednání finančního výboru ze dne 1. 11. 2022 Schválení finančního daru pro členy okrskových volebních … Číst dál

Zápis č. 1/2022 z ustavujícího zasedání ZMČ ze dne 19. 10. 2022

Schválení programu jednání ustavujícího zasedání Volba ověřovatelů zápisu Určení způsobu volby starosty/starostky, místostarosty/místostarostky Určení počtu místostarostů/místostarostek Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva městské části uvolněni Volba starosty/starostky městské části Volba místostarosty/místostarostky městské části Zřízení výborů zastupitelstva městské části Volba předsedy a členů finančního výboru Volba předsedy a členů kontrolního výboru Volba předsedy a členů … Číst dál

Zápis č. 46/2022 ze dne 14. 9. 2022

Návrh programu jednání: Schválení programu zasedání Volba ověřovatelů zápisu Volba návrhového výboru Výbor stavební a pro životní prostředí a) Výstavba rodinných domů Formanská 202 b) Stavba Park Újezd – dopravní a technická infrastruktura c) Schválení revokace doplnění usnesení č. 4c/44/2022 – název bodu změněn na zasedání ZMČ d) Dostavba vodovodního řadu Šeberov – Kateřinky – … Číst dál

Zápis č. 45/2022 ze dne 31. 8. 2022

Schválení programu zasedání Volba ověřovatelů zápisu Volba návrhového výboru Vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele stavby „Rekonstrukce cest in-line parku Milíčov“ Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování PD na akci: „ZŠ Formanská pro 1. a 2. stupeň“ – bod doplněn na zasedání ZMČ Schválení žádosti o svěření pozemků parc. č. 670/8 a … Číst dál

Zápis č. 44/2022 ze dne 22. 6. 2022

Schválení programu zasedání Volba ověřovatelů zápisu Volba návrhového výboru Výbor stavební a pro životní prostředí a) Memorandum o společném postupu při přípravě a realizaci akce „Vestecká spojka II. etapa a MÚK s D1 – Exit 4“ b) Metropolitní plán c) Schválení návrhu na pořízení změny územního plánu – podnět P88/2021 Finanční výbor a) Zápis z … Číst dál

Zápis č. 43/2022 ze dne 25. 5. 2022

Schválení programu zasedání Volba ověřovatelů zápisu Volba návrhového výboru Výbor stavební a pro životní prostředí a) Lokalita Park-Újezd – informace o smlouvách s PVS a rozvoji lokalit b) Žádost o souhlas se stavbou protihlukového valu podél dálnice D1 a s umístěním stavby na pozemcích městské části c) Metropolitní plán d) Memorandum o společném postupu při … Číst dál

Zápis č. 42/2022 ze dne 20. 4. 2022

Schválení programu zasedání Volba ověřovatelů zápisu Volba návrhového výboru Výbor stavební a pro životní prostředí a) Zaokruhování vodovodního řadu Praha východ – etapa 0001 – Jesenice – Újezd u Průhonic – Pitkovice b) Dočasná mlatová stezka – bod doplněn na zasedání ZMČ Úpravy rozpočtu a) Úprava rozpočtu k 03/2022 b) Úprava rozpočtu k 04/2022 Humanitární … Číst dál

Zápis č. 41/2022 ze dne 23. 3. 2022

Schválení programu zasedání Volba ověřovatelů zápisu Volba návrhového výboru Výbor stavební a pro životní prostředí – petice proti změně developerského záměru – Park Újezd Finanční výbor a) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 14. 3. 2022 b) Úpravy rozpočtu k 03/2022 Vyúčtování účelové neinvestiční dotace z VHA za 2. pololetí 2021 MŠ Formanská – … Číst dál

Zápis č. 40/2022 ze dne 23. 2. 2022

Schválení programu zasedání Volba ověřovatelů zápisu Volba návrhového výboru Finanční výbor a) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 31. 1. 2022 b) Plán činnost finančního výboru na rok 2022 c) Informace o vykonaných veřejnosprávních kontrolách v roce 2021 Schválení rozpočtu pro rok 2022 Schválení programu pro poskytnutí dotace z VHA na 2. pololetí 2022 MŠ … Číst dál

Zápis č. 39/2022 ze dne 26. 1. 2022

Schválení programu zasedání Volba ověřovatelů zápisu Volba návrhového výboru Počet obyvatel k 1. 1. 2022 Informace o poskytnuté dotaci z VHA Výbor stavební a pro životní prostředí a) Prodej části pozemku parc. č. 265/339 k. ú. Újezd u Průhonic b) Souhlas se stavbou na pozemcích parc. č. 214/11, 214/256, 214/12, 214/13 a 214/141 k. ú. Újezd … Číst dál