Zápis č. 20 ze dne 22. 5. 2024

Schválení programu zasedání Volba ověřovatelů zápisu Volba návrhového výboru Schválení smlouvy o spolupráci na výstavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 336/2 k. ú. Újezd u Průhonic – bod byl doplněn na jednání ZMČ Výbor stavební a pro životní prostředí a) Informace o přeložce VVN b) GP Plus – převzetí komunikace Závěrečný účet a účetní … Číst dál

Zápis č. 19/2024 ze dne 24. 4. 2024

Schválení programu zasedání Volba ověřovatelů zápisu Volba návrhového výboru Žádost občanů o zařazení bodů do programu jednání zastupitelstva a) Zlepšení objektivity a vyváženosti Zpravodaje b) Porušení etického kodexu zastupitele Žádost občanů o zařazení bodu do programu jednání zastupitelstva – Odvolání a jmenování ředitelů ZŠ Formanská – bod byl doplněn na jednání ZMČ Výbor stavební a … Číst dál

Zápis č. 18/2024 ze dne 20. 3. 2024

Schválení programu zasedání Prohlášení náhradníka za člena Zastupitelstva MČ Volba ověřovatelů zápisu Volba návrhového výboru Žádost občanů – aktuální situace v ZŠ Formanská po nástupu nového vedení od 1. 3. 2024, personální zajištění chodu školy, zpětná vazba žáků a jejich rodičů Žádost občana o doplnění zápisu č. 17/2024 Úprava rozpočtu k 03/2024 Informace o rozhodnutích starosty Schválení … Číst dál

Zápis č. 17/2024 ze dne 21. 2. 2024

Schválení programu zasedání Volba ověřovatelů zápisu Volba návrhového výboru Interpelace občanů, senátorky JUDr. Hany Kordové Marvanové a členky Zastupitelstva hl. m. Prahy Ing. Evy Tylové – bod byl doplněn na jednání ZMČ Zápis z jednání finančního výboru Schválení rozpočtu pro rok 2024 Schválení programu pro poskytnutí dotace z VHA na 2. pololetí 2024 Plán činnosti finančního výboru … Číst dál

Zápis č. 16/2024 ze dne 24. 1. 2024

Schválení programu zasedání Volba ověřovatelů zápisu Volba návrhového výboru Udělení souhlasu s přihlášením se do rozpravy pro fyzické osoby neuvedené v čl. IV odst. 7 Jednacího řádu ZMČ – bod byl doplněn na jednání ZMČ Výsledek výběrového řízení na ředitele ZŠ Formanská a s ním spojené personální změny – bod byl doplněn na jednání ZMČ … Číst dál

Zápis č. 15/2023 ze dne 20. 12. 2023

Schválení programu zasedání Volba ověřovatelů zápisu Volba návrhového výboru Dotazy místních občanů na průběh a vyhodnocení výběrového řízení na pozici ředitele/ředitelky ZŠ Formanská – bod byl doplněn na jednání ZMČ Výbor stavební a pro životní prostředí a) Dokumentace záměru „Újezd u Průhonic – protihlukový val“ b) Informace o stavbě Vestecké spojky, II. etapa včetně napojení … Číst dál

Zápis č. 14/2023 ze dne 22. 11. 2023

Schválení programu zasedání Volba ověřovatelů zápisu Volba návrhového výboru Výbor stavební a pro životní prostředí a) Podkladová studie lokality Trojúhelník – bod byl doplněn na jednání ZMČ b) Návrh změny ÚP SÚ HMP č. Z 3428/00 – bod byl doplněn na jednání ZMČ Informace o rozhodnutích starosty Revokace usnesení č. 11/12/2023 ze dne 20. 9. … Číst dál

Zápis č. 13/2023 ze dne 18. 10. 2023

Schválení programu zasedání Volba ověřovatelů zápisu Volba návrhového výboru Zápis z jednání finančního výboru ze dne 11. 10. 2023 Schválení žádostí o neinvestiční dotaci z VHA na 1. pololetí 2024 Úprava rozpočtu k 10/2023 Informace o rozhodnutích starosty Zápis z kontrolního výboru ze dne 20. 9. 2023 Schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na … Číst dál

Zápis č. 12/2023 ze dne 20. 9. 2023

Schválení programu zasedání Volba ověřovatelů zápisu Volba návrhového výboru Volba člena výboru stavebního a pro životní prostředí Zápis z jednání finančního výboru Schválení vyúčtování účelové neinvestiční dotace z VHA za 1. pololetí 2023 Informace o rozhodnutích starosty Odvolání a jmenování člena školské rady Schválení potvrzení o zajištění vlastních zdrojů k dofinancování stavby „Stavební úpravy hasičské zbrojnice jednotky SDH … Číst dál

Zápis č. 11/2023 ze dne 16. 8. 2023

Schválení programu zasedání Volba ověřovatelů zápisu Volba návrhového výboru Vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele stavby „Stavební úpravy hasičské zbrojnice jednotky SDH Praha 4-Újezd“