Zápis č. 10/2023 ze dne 26. 7. 2023

Schválení programu zasedání Volba ověřovatelů zápisu Volba návrhového výboru Vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace na akci „ZŠ Formanská pro 1. a 2. stupeň“ Schválení obnovení termínovaných vkladů Informace o provedených rozpočtových opatřeních Revokace usnesení č. 09/08/2023 ke kupní smlouvě na nebytový prostor CATHA II – bod byl doplněn na jednání ZMČ            

Zápis č. 9/2023 ze dne 21. 6. 2023

Schválení programu zasedání Volba ověřovatelů zápisu Volba návrhového výboru Výbor stavební a pro životní prostředí a) Žádost o vyjádření ke změně stavby rodinného domu Pastevců 524/11 na bytový dům Zápis z jednání finančního výboru Informace o provedených rozpočtových opatřeních Schválení žádostí o neinvestiční dotaci z VHA na 2. pololetí 2023 Schválení programu pro poskytnutí dotace z VHA na … Číst dál

Zápis č. 8/2023 ze dne 24. 5. 2023

Schválení programu zasedání Volba ověřovatelů zápisu Volba návrhového výboru Výbor stavební a pro životní prostředí a) Vyjádření k záměru stavby bytového domu na pozemku parc. č. 214/53 k. ú. Újezd u Průhonic – doplnění podkladů Zápis z jednání finančního výboru Závěrečný účet Informace o provedených rozpočtových opatřeních Schválení darovací smlouvy na finanční dar pro ZŠ Ke … Číst dál

Zápis č. 7/2023 ze dne 19. 4. 2023

Schválení programu zasedání Volba ověřovatelů zápisu Volba návrhového výboru Výbor stavební a pro životní prostředí a) Soubor rodinných domů „V Potocích“ b) Dočasná stavba chodníčku – Loxia c) Novostavba bytového domu Formanská Souhlas s převodem pozemků parc. č. 686/1, 686/4 a 686/5 Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 23. 3. 2023 Schválení kupní smlouvy na nebytový … Číst dál

Zápis č. 6/2023 ze dne 22. 3. 2023

Schválení programu zasedání Volba ověřovatelů zápisu Volba návrhového výboru Informace o průběhu příprav fotovoltaické elektrárny na budovách ve správě MČ Zápis z jednání finančního výboru ze dne 9. 3. 2023 a) Úprava rozpočtu b) Úprava rozpočtu k 03/2023 (bod doplněn na zasedání ZMČ) Schválení vyúčtování účelové neinvestiční dotace z VHA za 2. pololetí 2022 Revokace usnesení č. … Číst dál

Zápis č. 5/2023 ze dne 22. 2. 2023

Schválení programu zasedání Volba ověřovatelů zápisu Volba návrhového výboru Zápis z jednání finančního výboru ze dne 24. 1. 2023 Schválení rozpočtu pro rok 2023 Plán činnosti finančního výboru na rok 2023 Informace o vykonaných veřejnosprávních kontrolách v roce 2022 Schválení uzavření smluv o termínovaném vkladu Informace o podání žádosti o dotace z finanční rezervy HMP Informace o provedených … Číst dál

Zápis č. 4/2023 ze dne 25. 1. 2023

Schválení programu zasedání Volba ověřovatelů zápisu Volba návrhového výboru Výbor stavební a pro životní prostředí a) Seznámení se záměrem „Újezd u Průhonic – protihlukový val“ b) Žádost k novostavbě rodinného dvojdomku Počet obyvatel k 1. 1. 2023 Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva Kompetence starosty k provádění úprav rozpočtových opatření Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2023 … Číst dál

Zápis č. 3/2022 ze dne 14. 12. 2022

Schválení programu zasedání Volba ověřovatelů zápisu Volba návrhového výboru Výbor stavební a pro životní prostředí a) Žádost o vyjádření k záměru stavby bytového domu na pozemku parc. č. 214/53 b) Žádost o vyjádření k záměru stavby bytového domu na adrese Formanská 202 c) Žádost o souhlasy a stanovisko k projektu protihlukových valů a kopce d) … Číst dál

Zápis č. 2/2022 ze dne 9. 11. 2022

Schválení programu zasedání Volba ověřovatelů zápisu Volba návrhového výboru Výbor stavební a pro životní prostředí a) Stavba Park Újezd – dopravní a technická infrastruktura b) Změna stavby rodinného domu Pastevců 524/11 na bytový dům c) Novela Pražských stavebních předpisů Zápis z jednání finančního výboru ze dne 1. 11. 2022 Schválení finančního daru pro členy okrskových volebních … Číst dál

Zápis č. 1/2022 z ustavujícího zasedání ZMČ ze dne 19. 10. 2022

Schválení programu jednání ustavujícího zasedání Volba ověřovatelů zápisu Určení způsobu volby starosty/starostky, místostarosty/místostarostky Určení počtu místostarostů/místostarostek Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva městské části uvolněni Volba starosty/starostky městské části Volba místostarosty/místostarostky městské části Zřízení výborů zastupitelstva městské části Volba předsedy a členů finančního výboru Volba předsedy a členů kontrolního výboru Volba předsedy a členů … Číst dál