Zápis č. 42/2022 ze dne 20. 4. 2022

Schválení programu zasedání Volba ověřovatelů zápisu Volba návrhového výboru Výbor stavební a pro životní prostředí a) Zaokruhování vodovodního řadu Praha východ – etapa 0001 – Jesenice – Újezd u Průhonic – Pitkovice b) Dočasná mlatová stezka – bod doplněn na zasedání ZMČ Úpravy rozpočtu a) Úprava rozpočtu k 03/2022 b) Úprava rozpočtu k 04/2022 Humanitární … Číst dál

Zápis č. 41/2022 ze dne 23. 3. 2022

Schválení programu zasedání Volba ověřovatelů zápisu Volba návrhového výboru Výbor stavební a pro životní prostředí – petice proti změně developerského záměru – Park Újezd Finanční výbor a) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 14. 3. 2022 b) Úpravy rozpočtu k 03/2022 Vyúčtování účelové neinvestiční dotace z VHA za 2. pololetí 2021 MŠ Formanská – … Číst dál

Zápis č. 40/2022 ze dne 23. 2. 2022

Schválení programu zasedání Volba ověřovatelů zápisu Volba návrhového výboru Finanční výbor a) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 31. 1. 2022 b) Plán činnost finančního výboru na rok 2022 c) Informace o vykonaných veřejnosprávních kontrolách v roce 2021 Schválení rozpočtu pro rok 2022 Schválení programu pro poskytnutí dotace z VHA na 2. pololetí 2022 MŠ … Číst dál

Zápis č. 39/2022 ze dne 26. 1. 2022

Schválení programu zasedání Volba ověřovatelů zápisu Volba návrhového výboru Počet obyvatel k 1. 1. 2022 Informace o poskytnuté dotaci z VHA Výbor stavební a pro životní prostředí a) Prodej části pozemku parc. č. 265/339 k. ú. Újezd u Průhonic b) Souhlas se stavbou na pozemcích parc. č. 214/11, 214/256, 214/12, 214/13 a 214/141 k. ú. Újezd … Číst dál

Zápis č. 38/2021 ze dne 15. 12. 2021

Schválení programu zasedání Volba ověřovatelů zápisu Volba návrhového výboru Rozpočtové provizorium pro rok 2022 Úpravy rozpočtu k 12/2021 Zrušení inflační doložky pro SK Újezd Praha 4 Schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o bezúplatném převodu vozidla Volvo Schválení záměru prodeje garáží a skladového prostoru v ulici U Močálu Schválení veřejné soutěže na provozovatele pekárny, kavárny, cukrárny nebo … Číst dál

Zápis č. 37/2021 ze dne 24. 11. 2021

Schválení programu zasedání Volba ověřovatelů zápisu Volba návrhového výboru Schválení smlouvy o spolupráci MČ s investory – projekt „Újezd u Průhonic“ Schválení smlouvy o spolupráci MČ s investory – lokalita „Víceúčelový areál SV-C“ Schválení smlouvy o spolupráci MČ s investory – lokalita „Park Újezd“ Schválení smlouvy o spolupráci MČ s investory – lokalita „U Lesa 3“ Schválení smlouvy o … Číst dál

Zápis č. 36/2021 ze dne 20. 10. 2021

Schválení programu zasedání Volba ověřovatelů zápisu Volba návrhového výboru Výbor stavební a pro životní prostředí a) Objemová studie pro změnu ÚP b) Návrh na pořízení změny územního plánu „SV-C“ (podnět P112/2019) c) Návrh na pořízení změny územního plánu „Uvítání lokality“ d) Návrh na pořízení změny územního plánu „U Lesa 3“ e) Vyjádření k dokumentaci stavby … Číst dál

Zápis č. 35/2021 ze dne 22. 9. 2021

Schválení programu zasedání Volba ověřovatelů zápisu Volba návrhového výboru Výbor stavební a pro životní prostředí a) návrh na pořízení změny územního plánu „Park Újezd“ (podnět P115/2019) b) návrh na pořízení změny územního plánu „Trojúhelník“ (podnět P113/2019) c) návrh na pořízení změny územního plánu „SV-C“ (podnět P112/2019) d) návrh na pořízení změny územního plánu „Vodoteč“ e) … Číst dál

Zápis č. 34/2021 ze dne 23. 6. 2021

Schválení programu zasedání Volba ověřovatelů zápisu Volba návrhového výboru Výbor stavební a pro životní prostředí a) Podnět na změnu územního plánu na pozemcích parc. č. 670/1, 674/4, 672/5, 672/4, 672/2, 672/8, 672/7, 672/1 a 671/3 k. ú. Újezd u Průhonic – podnět P113/2019 b) Podnět na změnu územního plánu na pozemcích parc. č. 665/1, 665/6, … Číst dál

Zápis č. 33/2021 ze dne 19. 5. 2021

Schválení programu zasedání; Volba ověřovatelů zápisu; Volba návrhového výboru; Výbor stavební a pro životní prostředí; a) Žádost o možnost započtení části plochy komunikace Pastevců pro výpočet KPP b) Podnět na změnu územního plánu na pozemcích parc. č. 233/16, 233/33 a 233/34 k. ú. Újezd u Průhonic c) Doplnění podnětu na změnu ÚP č. 236/2019 a … Číst dál