Zápis č. 36/2021 ze dne 20. 10. 2021

Schválení programu zasedání Volba ověřovatelů zápisu Volba návrhového výboru Výbor stavební a pro životní prostředí a) Objemová studie pro změnu ÚP b) Návrh na pořízení změny územního plánu „SV-C“ (podnět P112/2019) c) Návrh na pořízení změny územního plánu „Uvítání lokality“ d) Návrh na pořízení změny územního plánu „U Lesa 3“ e) Vyjádření k dokumentaci stavby … Číst dál

Zápis č. 35/2021 ze dne 22. 9. 2021

Schválení programu zasedání Volba ověřovatelů zápisu Volba návrhového výboru Výbor stavební a pro životní prostředí a) návrh na pořízení změny územního plánu „Park Újezd“ (podnět P115/2019) b) návrh na pořízení změny územního plánu „Trojúhelník“ (podnět P113/2019) c) návrh na pořízení změny územního plánu „SV-C“ (podnět P112/2019) d) návrh na pořízení změny územního plánu „Vodoteč“ e) … Číst dál

Zápis č. 34/2021 ze dne 23. 6. 2021

Schválení programu zasedání Volba ověřovatelů zápisu Volba návrhového výboru Výbor stavební a pro životní prostředí a) Podnět na změnu územního plánu na pozemcích parc. č. 670/1, 674/4, 672/5, 672/4, 672/2, 672/8, 672/7, 672/1 a 671/3 k. ú. Újezd u Průhonic – podnět P113/2019 b) Podnět na změnu územního plánu na pozemcích parc. č. 665/1, 665/6, … Číst dál

Zápis č. 33/2021 ze dne 19. 5. 2021

Schválení programu zasedání; Volba ověřovatelů zápisu; Volba návrhového výboru; Výbor stavební a pro životní prostředí; a) Žádost o možnost započtení části plochy komunikace Pastevců pro výpočet KPP b) Podnět na změnu územního plánu na pozemcích parc. č. 233/16, 233/33 a 233/34 k. ú. Újezd u Průhonic c) Doplnění podnětu na změnu ÚP č. 236/2019 a … Číst dál

Zápis č. 32/2021 ze dne 21. 4. 2021

Schválení programu zasedání; Volba ověřovatelů zápisu; Volba návrhového výboru; Výbor stavební a pro životní prostředí, a) Návrh na změnu územního plánu – KP Development, b) Pravidla pro transparentní spolupráci městské části Praha-Újezd s investory; Úpravy rozpočtu, a) Úpravy rozpočtu k 31. 3. 2021, b) Úpravy rozpočtu k 04/2021; Vyhodnocení cenových nabídek na poskytování účetních služeb; … Číst dál

Zápis č. 31/2021 ze dne 17. 3. 2021

Schválení programu zasedání; Volba ověřovatelů zápisu; Volba návrhového výboru; Úprava rozpočtu k 3/2021; Vyúčtování účelové neinvestiční dotace z VHA za 2. pololetí 2020; Schválení programu pro poskytnutí účelové neinvestiční dotace z VHA na 2. pololetí 2021; Výbor stavební a pro životní prostředí, a) Vyjádření k dokumentaci stavby „Park Újezd 5 – novostavba 18 RD včetně … Číst dál

Zápis č. 30/2021 ze dne 17. 2. 2021

Schválení programu zasedání; Volba ověřovatelů zápisu; Volba návrhového výboru; Návrh rozpočtu pro rok 2021; Schválení Statutu sociálního fondu MČ; MŠ Formanská – žádost o přidělení hospodářského výsledku z doplňkové činnosti za rok 2020; ZŠ Formanská – žádost o dodatečné schválení peněžního daru z roku 2018; ZŠ Formanská – žádost o využití nevyúčtované dotace MČ z … Číst dál

Zápis č. 29/2021 ze dne 27.1.2021

Schválení programu zasedání; Volba ověřovatelů zápisu; Volba návrhového výboru; ZŠ Formanská pro 1. a 2. stupeň – vyhodnocení veřejné zakázky na zhotovitele projektové dokumentace na stavbu; Počet obyvatel k 1. 1. 2021; Finanční výbor; a) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 25. 1. 2021; b) Informace o vykonaných veřejnosprávních kontrolách v roce 2020; c) … Číst dál

Zápis č. 28/2020 ze dne 16. 12. 2020

Schválení programu zasedání; Volba ověřovatelů zápisu; Volba návrhového výboru; Zápis z jednání finančního výboru ze dne 14. 12. 2020; Úpravy rozpočtu 12/2020; Rozpočtové provizorium pro rok 2021; Schválení zásad pronájmu společenského sálu; Společenský sál Vodnická – schválení nájemních smluv na období 2021-2022; Technické služby Újezd, s. r .o. a) Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě … Číst dál