Zápis č. 16/2024 ze dne 24. 1. 2024

 1. Schválení programu zasedání
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Volba návrhového výboru
 4. Udělení souhlasu s přihlášením se do rozpravy pro fyzické osoby neuvedené v čl. IV odst. 7 Jednacího řádu ZMČ – bod byl doplněn na jednání ZMČ
 5. Výsledek výběrového řízení na ředitele ZŠ Formanská a s ním spojené personální změny – bod byl doplněn na jednání ZMČ
 6. Informace o peticích podaných městské části
  a) Petice za znovuzvolení ředitele Tomáše Kunsta do funkce ředitele
  b) Petice o ponechání Elišky Macháčkové ve své pracovní funkci v MŠ Formanská v budově Na Vojtěšce ve třídě Skřítci
 7. Výbor stavební a pro životní prostředí
  a) Vestecká spojka II. etapa vč. napojení na D1 – územní řízení
 8. Počet obyvatel k 1. 1. 2024
 9. Informace o rozhodnutích starosty
 10. Schválení obnovení termínovaných vkladů
 11. Zápis z kontrolního výboru ze dne 18. 12. 223
 12. Schválení dodatku č. 7 ke Smlouvě o vydávání Zpravodaje MČ Praha-Újezd
 13. Schválení převodu hmotného majetku – stavba TV Újezd, etapa 0022 Ke Mlýnu
 14. Schválení žádosti o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
 15. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 15/2023
 16. Různé
  a) termín zasedání ZMČ – 21. února 2024