Zápis č. 17/2024 ze dne 21. 2. 2024

 1. Schválení programu zasedání
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Volba návrhového výboru
 4. Interpelace občanů, senátorky JUDr. Hany Kordové Marvanové a členky Zastupitelstva hl. m. Prahy Ing. Evy Tylové – bod byl doplněn na jednání ZMČ
 5. Zápis z jednání finančního výboru
 6. Schválení rozpočtu pro rok 2024
 7. Schválení programu pro poskytnutí dotace z VHA na 2. pololetí 2024
 8. Plán činnosti finančního výboru na rok 2024
 9. Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2024
 10. Informace o vykonaných veřejnosprávních kontrolách v roce 2023
 11. Informace o rozhodnutích starosty
 12. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích 214/3, 214/183, 214/204 a 215/15 k. ú. Újezd u Průhonic
 13. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku 247/8 k. ú. Újezd u Průhonic
 14. Schválení cenové nabídky na zajištění programu a občerstvení na akci: „Podzimní slavnosti“
 15. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 16/2024
 16. Různé
  a) Termín zasedání ZMČ – 20. března 2024
  b) Záměr zveřejnění výběrového řízení na autorský dozor ke stavbě ZŠ Formanská 1. a 2. stupeň – bod byl doplněn na jednání ZMČ
  c) Rezignace a volba předsedkyně finančního výboru – bod byl doplněn na jednání ZMČ
  d) Rezignace a jmenování člena školské rady – bod byl doplněn na jednání ZMČ