Zápis č. 14/2023 ze dne 22. 11. 2023

 1. Schválení programu zasedání
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Volba návrhového výboru
 4. Výbor stavební a pro životní prostředí
  a) Podkladová studie lokality Trojúhelník – bod byl doplněn na jednání ZMČ
  b) Návrh změny ÚP SÚ HMP č. Z 3428/00 – bod byl doplněn na jednání ZMČ
 5. Informace o rozhodnutích starosty
 6. Revokace usnesení č. 11/12/2023 ze dne 20. 9. 2023
 7. Fotovoltaická elektrárna – záměr realizace
 8. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 13/2023
 9. Různé
  a) Termín zasedání ZMČ – 20. prosince 2023
  b) Dokumentace záměru „Újezd u Průhonic – protihlukový val“ – bod byl doplněn na jednání ZMČ
  c) Schválení darovací smlouvy – Nadace Tempus – bod byl doplněn na jednání ZMČ