Zápis č. 2/2022 ze dne 9. 11. 2022

 1. Schválení programu zasedání
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Volba návrhového výboru
 4. Výbor stavební a pro životní prostředí
  a) Stavba Park Újezd – dopravní a technická infrastruktura
  b) Změna stavby rodinného domu Pastevců 524/11 na bytový dům
  c) Novela Pražských stavebních předpisů
 5. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 1. 11. 2022
 6. Schválení finančního daru pro členy okrskových volebních komisí
 7. Schválení žádostí o neinvestiční dotaci VHA na 1. pololetí 2023
 8. Jmenování člena finančního výboru
 9. Schválení záměru pronájmu společenského sálu na období 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024
 10. Schválení jednacích řádů
  a) Schválení jednacího řádu finančního výboru
  b) Schválení jednacího řádu kontrolního výboru
  c) Schválení jednacího řádu výboru stavebního a pro životní prostředí
 11. Souhlas s podáním žádosti o dotaci v rámci Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2023 pro ZŠ Formanská
 12. Schválení nájemní smlouvy na společenský sál
 13. MŠ Formanská – schválení uzavřených nájemních smluv
 14. MŠ Formanská – schválení dodatku č. 1 k dohodě o výpůjčce budovy MŠ
 15. Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě na nebytovou jednotku č. 102 v bytovém viladomě CATHA
 16. Schválení smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací v ulici Milíčovská a schválení dohody o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí
 17. Schválení záměru prodeje části pozemku parc. č. 416/6 k. ú. Újezd u Průhonic
 18. Schválení vzoru dodatku ke smlouvě o výpůjčce zahradního kompostéru
 19. Schválení plánu zimní údržby
 20. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 46/2022 a č. 01/2022
 21. Různé

 

Přílohy
#SouborVelikost souboru
1 pdf Zápis č. 2/2022 ze zasedání ZMČ ze dne 9. 11. 20221 MB