Zápis č. 23/2020 ze dne 5. 8. 2020

  1. Schválení programu zasedání;
  2. Volba ověřovatelů zápisu;
  3. Volba návrhového výboru;
  4. Zrušení usnesení ZMČ č. 04/21/2020 o vyhodnocení výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace na akci „ZŠ Formanská pro 1. a 2. stupeň“ a provedení nového hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení;
  5. Schválení smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací v ulici Milíčovská a schválení dohody o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí;
  6. Schválení odsvěření pozemků parc. č. 625/1, 625/2, 624/1, 629/3, 621/1, 622, 623, 395 a 289 k. ú. Újezd u Průhonic
Přílohy
#SouborVelikost souboru
1 pdf Zápis č. 23 ZMČ - 5.8.2020317 KB