Zápis č. 8/2019 ze zasedání zastupitelstva ze dne 22. 5. 2019

Program:

 1. Schválení programu zasedání,
 2. Volba ověřovatelů zápisu,
 3. Volba návrhového výboru,
 4. Informace o infrastruktuře lokalit: Ke Mlýnu, Nová Praha, U Lesa I.,
 5. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 20.5.2019,
 6. Závěrečný účet za rok 2018,
 7. Úprava rozpočtu 05/2019,
 8. SK Újezd – finanční dar za úspěchy v uplynulé sezóně a postup do nejvyšší pražské fotbalové soutěže,
 9. Změna tajemnice finančního výboru,
 10. TSÚ – nájemní smlouva na nebytový prostor v objektu hasičské zbrojnice,
 11. Dotazy a náměty,
 12. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 7/2019,
 13. Různé -Termín příštího zasedání ZMČ, Pozvánka na kulturní akce.