Zápis č. 9/2019 ze zasedání zastupitelstva dne 19. 6. 2019

Program:

1.Schválení programu zasedání;

2. Volba ověřovatelů zápisu;

3. Volba návrhového výboru;

4. Kontrola plnění usnesení zápisu č. 8/2019

5. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 10.6.2019,

     a) úprava rozpočtu 06/2019,

     b) vyúčtování dotace z prostředků VHA za období od 1.10.2018 do 31.3.2019,

     c) žádosti o dotaci z prostředků VHA na období od 1.7.2019 do 31.12.2019,

     d) změna výše koeficientu – daň z nemovitosti,

     e) vyhlášení programu pro poskytnutí účelových neinvestičních dotací z prostředků VHA na období 1.1.2020 do 30.6.2020,

     f) změna Statutu sociálního fondu;

6. Zápis z výboru stavebního a pro životní prostředí,

     a1) Žádost o změnu ÚP č. 1,

     a2) Žádost o změnu ÚP č. 2,

     a3) Žádost o změnu ÚP č. 3,

     a4) Žádost o změnu ÚP č. 4,

     a5) Žádost o změnu ÚP č. 5,

     b)  Veřejné účelové komunikace- vyjádření,

     c) Různé – územní řízení na stavbu „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 Běchovice – dálnice D1“;

7.  Kupní smlouva – nebytový prostor podzemní garáže,

     a) Vyhodnocení nabídek na nebytový prostor podzemní garáže,

     b) Kupní smlouva na naebytový prostro podzemní garáže;

8. Kupní smlouva – pozemky parc.č. 624/2, 625/3 a 626/29 k.ú. Újezd u Průhonic;

9.  Kupní smlouva – plynárenské zařízení na pozemcích parc.č. 213/1 a 670/21 k.ú. Újezd u Průhonic – revokace usn. č. 12b/04/2019;

10. TSÚ – nájemní smlouva na nebytový prostor v objektu hasičské zbrojnice;

11. Vyplacení mimořádné odměny pro starostu a místostarostky,

     a) Vyplacení mimořádné odměny pro starostu,

     b) Vyplacení mimořádné odměny pro místostarostku paní Janu Draštíkovou

     c) Vyplacení mimořádné odměny pro místostarostku paní Hanu Petrovou;

12. Kulturní program na 2. pololetí 2019;

13. Dotazy a náměty;

14. Různé,

     a) termíny zasedání ZMČ na 2. pololetí 2019,

     b) Stanovení odměn členům výborů zastupitestva,

     c) Dodatek č. 3 – rekonstrukce ulice Proutěná – Dipro spol. s r. o.,

     d) Nákup žacího stroje Rider.

 

 

Přílohy
#SouborVelikost souboru
1 pdf Pozvánka ZMČ - 19.6.201976 KB
2 pdf Zápis č. 9 ze zasedání ZMČ6 MB
3 pdf Příloha č. 1 a 2324 KB