Zápis č. 10/2019 ze zasedání zastupitelstva dne 7. 8. 2019

Program:

1. Schválení programu zasedání;

2. Volba ověřovatelů zápisu;

3. Volba návrhového výboru;

4. a) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 5.8.2019,

     b) Úprava rozpočtu 07/2019;

5. Vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele stavby „Rekonstrukce Návesního rybníka“;

6. Dotazy a náměty;

7. Různé,

    a) Vyhodnocení výběrového řízení na technický dozor investora na stavbu „Rekonstrukce Návesního rybníka“,

    b) vyhodnocení nabídek na dodávku motorové stříkačky pro JSDH,

    c) vyhodnocení nabídek na dodávku vybavení Tatry 815,

   d) Oznámení o zahájení řízení o vydání změny č. Z 2827/00 ÚP sídelního útvaru hl. m. Prahy.

 

 

Přílohy
#SouborVelikost souboru
1 pdf Pozvánka ZMČ - 7.8.201956 KB
2 pdf Zápis č. 10 ZMČ - 7.8.2019355 KB
3 pdf 4b. Úprava rozpočtu 07-2019115 KB