Žádost o sdělení zkušeností s autobusovou linkou č. 363

Žádáme nespokojené cestující autobusové linky č. 363 o sdělení svých zkušeností po zpětném zavedení této příměstské linky na původní trasu. Napište prosím své zkušenosti/stížnosti (včetně dne a přibližného času) e-mailem na adresu info@praha-ujezd.cz nebo na facebook městské části.

Tyto podněty budou využity jako podklady k jednání s příslušným radním Magistrátu hl. m. Prahy týkající se posílení  dopravní obslužnosti naší městské části, či nahrazení příměstské linky linkou městskou.

Děkujeme.