Změna výše poplatku za komunální odpad

Dne 17. října 2019 byla Zastupitelstvem hlavního města Prahy schválena změna vyhlášky, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad. Tento poplatek se s účinností od 1. 1. 2020 zvyšuje o 30 % z důvodu dorovnání nákladů města na systém odpadového hospodářství.

Nově se součástí poplatku za komunální odpad stává poplatek za svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Výše poplatku za každý i započatý měsíc se nově stanoví podle počtu, objemu a frekvence obsluhy objednaných sběrných nádob na směsný komunální odpad a na biologicky rozložitelný komunální odpad.
Více informací zde.