ZPRAVODAJ Č. 2/2024

Vážení spoluobčané,

dne 13. června 2024 bylo vydáno 2. číslo Zpravodaje městské části Praha-Újezd, ve kterém se dozvíte informace z úřadu, dočtete se o investičních a stavebních akcích, o aktivitách v mateřské a základní škole a ve spolcích, o likvidaci odpadů nebo o historii městské části.

https://zpravodaj.munipolis.cz/praha-ujezd/02-2024/