Zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2023

Městská část Praha-Újezd zveřejnila dne 6. 2. 2023:

  • návrh rozpočtu městské části Praha-Újezd v hlavní činnosti na rok 2023
  • návrh rozpočtu městské části Praha-Újezd ve vedlejší hospodářské činnosti na rok 2023
  • návrh střednědobého výhledu rozpočtu městské části Praha-Újezd do roku 2028
  • návrh rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Formanská na rok 2023
  • návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Formanská do roku 2029
  • návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Formanská na rok 2023
  • návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Formanská do roku 2026

Rozpočet bude projednávat Zastupitelstvo městské části Praha-Újezd na veřejném zasedání konaném dne 22. 2. 2023 v 17.30 hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice, ulice Nad Statkem č. p. 580.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané městské části Praha-Újezd uplatnit buď písemně ve lhůtě do 15 dnů ode dne zveřejnění návrhu rozpočtu, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva dne 22. 2. 2023 od 17.30 hodin, a to do okamžiku ukončení hlasování o tomto bodě.

Plné znění návrhu rozpočtu a rozpočtového výhledu je zveřejněno v elektronické podobě na elektronické úřední desce Úřadu městské části Praha-Újezd a k nahlédnutí v listinné podobě v ekonomickém odboru Úřadu městské části Praha-Újezd, Kateřinské náměstí 465/1.