Zvolený starosta a místostarostky

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Újezd dne 19. 10. 2022 proběhla ve veřejné volbě volba starosty a místostarostek městské části.

Do funkce uvolněného starosty byl jako jediný kandidát navržen a posléze všemi 11 hlasy zvolen pan Václav Drahorád.

Do funkce 1. uvolněné místostarostky byla jako jediná kandidátka navržena a posléze všemi 11 hlasy zvolena paní Hana Petrová.

Do funkce 2. uvolněné místostarostky byla jako jediná kandidátka navržena a posléze všemi 11 hlasy zvolena paní Jana Draštíková.

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva městské části byl dále zřízen finanční a kontrolní výbor a výbor stavební a pro životní prostředí a byli zvoleni předsedové a členové výborů. Starosta zřídil jako svůj poradní orgán komisi školskou, sociální a kulturní.