Dočasné omezení parkování vozidel v oblasti Kateřinského náměstí

V sobotu 26. 10. 2019 byly bez vědomí městské části v ulicích Remízková, části Pastevců a U Louky umístěny dopravní značky zákaz zastavení platné od 1. 11. 2019.

Na základě dnešního „pátrání“ bylo zjištěno, že z důvodu plánované demolice lávky v ulici Opatovská dojde k výluce autobusových linek č. 213 a 136. Bude zavedena náhradní autobusová linka x122, která se bude ve výše uvedených ulicích otáčet.

Městská část podala stížnost na MHMP, oddělení silničního správního úřadu, ve které žádá vysvětlení, proč bylo vydáno dopravně inženýrské rozhodnutí o umístění značek bez souhlasu správce komunikací, tj. městské části. Dále ve stížnosti žádáme o zajištění náhradního parkování pro cca 22 vozidel, které běžně parkují v dotčených ulicích.

Uzavírka ulice Opatovská, změna trasy linek č. 213 a 136

 

Dopravně inženýrské opatření