Informace k částečnému uzavření ulice Opatovská

Dovolujeme si Vás upozornit na částečné uzavření Opatovské ulice, k němuž dojde v termínu 1. 11. od 0:00 hodin do 3. 11. 2019 24:00 hodin v úseku od křižovatky s ulicí Ke Kateřinkám až ke kruhovému objezdu s ulicemi Bohúňova a Metodějova.
Důvodem pro dočasnou uzavírku této místní komunikace je demolice lávky vedoucí od polikliniky Opatovská k pochozí zóně, která v avizovaném termínu proběhne. Termín demolice byl zároveň naplánován jako nejkratší možný a se zahrnutím víkendu, aby omezení vyplývající z prováděných prací dopadla na obyvatele Prahy 11 v co nejmenší míře.

Informace k částečnému uzavření Opatovské ulice v termínu 1. - 3. 11. 2019