Informace o koronaviru

Vážení spoluobčané,

Magistrát hl. m. Prahy vydal informaci o současném stavu možného výskytu koronaviru na území hl. m. Prahy včetně základních informací a doporučení pro veřejnost.

Všechny relevantní informace o situaci kolem možného výskytu koronaviru jsou uvedeny na portále bezpecnost.praha.eu, který je průběžně aktualizován.

Podle posledních informací byla vyvrácena všechna podezření o výskytu koronaviru u pacientů, kteří s tímto podezřením byli hospitalizování v Nemocnici na Bulovce. V současné době je situace klidná, odbor bezpečnosti Magistrátu hl. m. Prahy situaci monitoruje a je v neustálém kontaktu se složkami Integrovaného záchranného systému a Hygienickou stanicí hl. m. Prahy.

Hlavním obecným doporučením je dodržovat základní hygienické návyky!

Jak konkrétně byste se měli chránit?

Důležité je postupovat jako při klasickém respiračním onemocnění, jako v aktuálním chřipkovém období:

  • vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní,
  • dodržovat základní hygienická pravidla
  • používat například i dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří akutními respiračními potížemi trpí
  • nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí
  • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat nejlépe jednorázové kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál)
  • samozřejmě i zdravotníci sami by se měli chránit, jelikož jsou to právě oni, kteří přicházejí s pacienty nejvíce do styku

Co je koronavirus?

Koronavirus neboli vir s názvem 2019-nCoV je souhrnné označení pro čtyři rody virů, které způsobují onemocnění u zvířat a lidí s různým stupněm závažnosti. Název je odvozen od charakteristického uspořádání povrchových struktur lipidového obalu virů ve tvaru sluneční korony. Může způsobit běžné obtíže, jako je nachlazení, kašel, dýchací obtíže, teploty. Ale také smrtící choroby, jako je dýchací onemocnění zvané těžký akutní respirační syndrom (SARS; Severe Acute Respiratory Syndrome) či infekci MERS (Middle East Respiratory Syndrome).

Jak se koronavirus přenáší?

Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu, který trvá delší dobu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest.

Jaké skupiny obyvatel jsou nejohroženější?

Mezi ohrožené skupiny patří zejména senioři, dětské skupiny, chronicky nemocní či osoby s oslabenou imunitou.

Jaké je teď riziko pro Evropu?

Potenciál rozšíření do Evropy se považuje za pravděpodobný, úroveň je střední. Vysokou úroveň mají země jako Thajsko, které mají intenzivní styk s Wu-chanem, kde je ohnisko nákazy.