Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb

Vážení spoluobčané, v případě potřeby a zájmu je k dispozici nový aktualizovaný katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb, kde naleznete různé druhy sociálních služeb pro různé cílové skupiny, které jsou poskytovány ve formě terénní, pobytové či ambulantní. Katalog obsahuje kontakty na pracovníky Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, na něž se lze v případě potřeby obrátit. Katalog je k dispozici na níže uvedeném odkazu MČ Praha 11.

Katalog.